Нацыянальны банк выпускае ў абарачэнне манеты "Талеры Вейшнорыі".

Нацыянальны банк Вейшнорыі 18 лістапада 2017 года выпусціў у абарачэнне манеты наміналам 1 талер.
Манеты выпушчаны ў трох варыянтах, вагой ~13,2-13,4 г, дыяметрам 32,00 мм. 

Национальный банк Вейшнории 18 ноября 2017 года выпустил в обращение монеты номиналом 1 талер.
Монеты выпущены в трёх вариантах, массой ~13,2-13.4 г, диаметром 32,00 мм. 

Манеты выраблены з латуні і маюць ахоўна-дэкаратыўнае пакрыццё. Манеты маюць форму круга, з пярэдняга і адваротнага бакоў – выступалы кант па акружнасці. На бакавой паверхне манет (гурт) - назубліванне (насечка).
Монеты изготовлены из латуни и имеют защитно-декоративное покрытие. Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

(1 талер Вейшнории "Гродно", 1 талер Вейшнории "Лида", 1 талер Вейшнории "Сморгонь". "Вейшнория" - единый реверс для всех вариантов талера.)

Эмісія грошай ажыццяўляецца Нацыянальным банкам у мэтах падтрымання ліквіднасці банкаўскай сістэмы Вейшнорыі, устойлівасці грашовага абарачэння, куплі Нацыянальным банкам свабодна знаходзячыся на грашовым рынку дзяржаўных каштоўных папер і ажыццяўленні аперацый на ўнутраным і знешнім грашовых рынках, накіраваных на павялічэнне золатавалютных рэзерваў. 
Нацыянальны банк эмітуе талер Вейшнорыі. Абмежаванне звароту талера на тэрыторыі Вейшнорыі не дапушчаецца. Выпуск у абарачэнне іншых грашовых адзінак на тэрыторыі Вейшнорыі забаронены.

Эмиссия денег осуществляется Национальным банком в целях поддержания ликвидности банковской системы Вейшнории, устойчивости денежного обращения, покупки Национальным банком свободно обращающихся на денежном рынке государственных ценных бумаг и осуществления операций на внутреннем и внешнем денежных рынках, направленных на увеличение золотовалютных резервов. Национальный банк эмитирует талер Вейшнории. Ограничение обращения талера на территории Вейшнории не допускается. Выпуск в обращение других денежных единиц на территории Вейшнории запрещен.

 (1 беларусский рубль, 1 талер "Мая краiна Беларусь", 1 талер Вейшнории "Лида")