Нацыянальны Банк праводзіць тэставыя таргі па крыпта-талеру

Афіцыйна.
Як паведамлялася раней, Нацыянальны Банк Вейшнорыi не з'яўляецца ініцыятарам стварэння крыпта-талера (TLR).

Аднак, НБРВ працягвае назіраць за рэалізацыей гэтага праекта, лічачы яго запатрабаваным і перспектыўным.
У мэтах пашырэння магчымасцi аналізу фінансавых вынікаў праекта, а таксама вывучэння перспектыў развіцця найбольш дынамічнага сегмента фінансавага рынку, Нацыянальны Банк праводзіць тэставыя таргі па крыпта-талеру.
Нацыянальны Банк Вейшнорыi не выключае пашырэнне спісу валютных пар, з даданнем катыровак крыпта-талера ў адносінах да талера Вейшнорыi TLR/VST па выніках тэставых таргоў.

Официально.
Как сообщалось ранее, Национальный Банк Вейшнории не является инициатором создания крипто-талера (TLR) .

Однако, НБРВ продолжает наблюдать за реализацией данного проекта, считая его востребованным и перспективным.
В целях расширения возможностей анализа финансовых результатов проекта, а также изучения перспектив развития наиболее динамично развивающихся сегментов финансового рынка Национальный Банк проводит тестовые торги по крипто-талеру.
Национальный Банк Вейшнории не исключает расширение списка валютных пар, с добавлением котировок крипто-талера по отношению к талеру Вейшнории  TLR/VST по результатам тестовых торгов.